sobota, 23 czerwiec 2018

                                                                            

      Domowy biznes              Dokumentacja firmowa          Biznesowy savoir vivre            Ze świata biznesu

Faktoring

Faktoring jako forma finansowania przedsiębiorstwa

Faktoring to działalność polegająca na wykupowaniu nieprzeterminowanych wierzytelności firmy przez faktora (firmę zajmującą się faktoringiem) w zamian płatny w postaci zaliczki procent od faktury. Rozwiązanie to jest chętnie stosowane przez niektóre firmy, zwłaszcza w branżach gdzie sezonowość na duży wpływ na wpłaty i opóźnienia w płatnościach za faktury. Firmy korzystające z factoringu otrzymują od razu część należnych im środków z tytuł sprzedaży dobra i usługi, co znacznie podnosi ich płynność finansową.

 

W zależności od formy oraz rodzaju umowy wyróżniane są dwa rodzaje faktoringu:

        faktoring pełny – nazywany też właściwym, występuje wówczas gdy faktor przejmuje na siebie całość ryzyka związanego z ewentualną niewypłacalnością dłużnika, sam też dochodzi zobowiązań gdy dłużnik nie wywiązuje się ze zobowiązania

        faktoring niepełny – zakładające regres

 

        faktoring mieszany, w którym ryzyko niewypłacalności rozłożone jest na obie strony umowy.